Nyheter för Empire

Pressmeddelanden för Empire före det omvända förvärvet av Kakel Max.

Fastställande av avstämningsdag för sammanläggning av aktier i Empire

Vid extra bolagsstämma i Empire AB (publ) (nedan "Bolaget") fredagen den 24 februari 2017 beslutades om en sammanläggning av Bolagets aktier (s.k. omvänd split) innebärande att fem (5) aktier, oavsett serie, sammanläggs till en (1) aktie av motsvarande serie. Styrelsen bemyndigades att bestämma avstämningsdag för sammanläggningen av aktier.

Styrelsen har nu beslutat att avstämningsdagen för sammanläggningen av aktier ska vara måndagen den 8 maj 2017, vilket innebär att sista dag för handel i aktien före sammanläggningen är torsdagen den 4 maj 2017 och första dag för handel med sammanlagda aktier är fredagen den 5 maj 2017.

De aktieägare vars innehav av aktier på avstämningsdagen inte är jämnt delbart med fem (5), kommer kostnadsfritt att erhålla en eller flera aktier från två av Bolagets huvudaktieägare, Ian Wachtmeister och Thomas Petrén, för att innehavet ska bli jämnt delbart med fem (5).

Till följd av sammanläggningen kommer aktierna i Bolaget från och med den 5 maj 2017 att byta ISIN-kod. Den nya ISIN-koden för A-aktien är SE0009889702 och den nya ISIN-koden för B-aktien är SE0009889710. Aktierna som erhålls genom sammanläggningen beräknas registreras på aktieägares VP-konton tisdagen den 9 maj 2017, dvs. den första vardagen efter avstämningsdagen.

Sammanläggningen av aktier sker automatiskt via Euroclear Sweden AB och aktieägare behöver inte vidta några åtgärder. Efter genomförd sammanläggning kommer antalet aktier i Bolaget att uppgå till 243 105, varav antalet A-aktier kommer vara 1 755 och antalet B-aktier 241 350.

För ytterligare information, kontakta:
Ian Wachtmeister, styrelseordförande i Empire AB, + 46 70 241 10 02
ian@wachtmeister.se

Om Empire:
Empire är ett företag som skapar, förvärvar och marknadsför hem- och hushållsprodukter för konsumentmarknaden. I sortimentet ingår hushållsprodukter och hårvårdsprodukter, däribland varumärkena C3, Dirt Devil, Valera. Sedan 1997 har Empire marknadsfört perkolatorer, kaffebryggare och en mängd andra elektriska produkter för hemmabruk under varumärket C3. Empire är listat på Nasdaq First North. Mangold Fondkommission AB, telefon 08-503015 50, är Bolagets Certified Adviser.

Filer för nedladdning
2017-05-10

Empire AB (u.n.ä. till Kakel Max AB (publ)) ("Empire" eller "Bolaget") kommer enligt tidigare kommunicerat börja handlas på Nasdaq First North den 12 maj 2017 under kortnamnet KAKEL B med ISIN-kod SE0009889710. Bolaget kommer därefter, enligt tidigare kommunicerat, stämpla om Bolagets B-aktier till ordinära stamaktier. Dessa aktier kommer därefter handlas under kortnamnet KAKEL med ISIN-kod SE0009921075. Avstämningsdag för omstämplingen är satt till den 17 maj 2017.

2017-05-05
Regulatorisk

Empire AB (u.n.ä. till Kakel Max AB (publ)) ("Empire" eller "Bolaget") har erhållit ett villkorat godkännande för handel på Nasdaq First North med första dag för handel den 12 maj 2017. Bolaget kommer att handlas under kortnamnet KAKEL B med nuvarande ISIN-kod SE0009889710.

2017-05-03

Vid extra bolagsstämma i Empire AB (publ) (nedan "Bolaget") fredagen den 24 februari 2017 beslutades om en sammanläggning av Bolagets aktier (s.k. omvänd split) innebärande att fem (5) aktier, oavsett serie, sammanläggs till en (1) aktie av motsvarande serie. Styrelsen bemyndigades att bestämma avstämningsdag för sammanläggningen av aktier.

2017-04-28

Vid extra bolagsstämma i Empire AB (publ) (nedan "Bolaget") fredagen den 24 februari 2017 beslutades om en sammanläggning av Bolagets aktier (s.k. omvänd split) innebärande att fem (5) aktier, oavsett serie, sammanläggs till en (1) aktie av motsvarande serie. Styrelsen bemyndigades att bestämma avstämningsdag för sammanläggningen av aktier.

2017-04-21

För räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2016
Finansiell utveckling januari - december 2016

  • Försäljningen blev 35,3 mkr (40,9), -14 %
  • Rörelseresultatet före avskrivningar och jämförelsestörande poster blev -6,0 mkr (-8,9)
  • Resultat efter finansnetto blev -2,4 mkr (-9,4) · Resultat efter skatt blev -2,4 mkr (-9,4)
  • Periodens totalresultat blev -2,7 mkr (-9,4) · Resultat per aktie blev -0,02 kr (-0,12)
  • Kassaflöde från löpande verksamhet blev -4,9 mkr (-6,4)
2017-04-20

Den 24 februari 2017 beslutade årsstämman i Empire AB ("Empire" eller "Bolaget") (u.n.ä. till Kakel Max AB (publ)) i enlighet med styrelsens förslag att återbetala samtliga aktier i Empire Sweden AB till aktieägarna i Empire. Årsstämman har fastställt avstämningsdagen för återbetalning av Bolagets aktier till den 26 april 2017. Återbetalningen beräknas ske den 28 april 2017.

2017-03-29
Regulatorisk

Empire AB offentliggör att nyemissionen om 4,05 MSEK fulltecknats.

2017-03-13
Regulatorisk

Empire Sweden AB (publ) offentliggör idag, genom publicering på Bolagets hemsida, informationsmemorandum med anledning av den nyemission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt som Bolaget genomför med teckningstid 13 - 24 mars 2017 och som beslutades om på en extra bolagsstämma den 24 februari 2017.

1
2
...
25
>>

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.