Investor relations

Kakel Max är ett företag som agerar inom marknaden för kakel, klinker och natursten samt badrumsmöbler och tillbehör tillsammans med kringliggande sortiment för proffskunder primärt inom våtrumsmarknaden. Bolaget erbjuder ett omfattande produktutbud av hög kvalitet i kombination med hög servicegrad, logistik, distribution och utbildning.

Kakel Max håller årsstämma den 28 maj 2021

Aktieägarna kallas härmed till årsstämma fredagen den 28 maj 2021. Årsstämman kommer att hållas enbart genom poströstning.

Läs mer på bolagsstämmor

  Senaste rapporten

  Bolagsbeskrivning

  Kommande händelser

november 30 2021
Delårsrapport Q3 2021
februari 25 2022
Bokslutskommuniké 2021

IR-kontakt

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.