Aktien

Kakel Max har aktier utgivna i ett aktieslag och äger således lika rätt till bolagets tillgångar och vinst, har samma röstvärde och samma företrädesrätt vid nyteckning av aktier av samma slag.

Aktierna har emitterats enligt svensk lag och är denominerade i svenska kronor. Aktierna är registrerade i elektronisk form och kontoförs av Euroclear.

Handel i aktien

Bolagets aktie handlas vid marknadsplatsen Nasdaq First North Growth Market.

Handelsinformation

Kortnamn: KAKEL
ISIN-kod: SE0009921075.

Viktig information om Nasdaq First North Growth Market

Nasdaq First North Growth Market är en alternativ marknadsplats som drivs av de olika börserna som ingår i Nasdaq. Den har inte samma juridiska status som en reglerad marknad. Bolag på Nasdaq First North Growth Market regleras av Nasdaq First North Growth Markets regler och inte av de juridiska krav som ställs för handel på en reglerad marknad. En placering i ett bolag som handlas på Nasdaq First North Growth Market är mer riskfylld än en placering i ett börsnoterat bolag. Alla bolag vars aktier är upptagna till handel på Nasdaq First North Growth Market har en Certified Adviser som övervakar att reglerna efterlevs. Nasdaq Stockholm AB godkänner ansökan om upptagande till handel på Nasdaq First North Growth Market.

Certified Adviser

Erik Penser Bank AB
Tel: 08-463 80 00
certifiedadviser@penser.se

Likviditetsgarant

Mangold Fondkommission AB
Tel: 08-503 015 50

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.