Styrelse och revisor

Kakel Max styrelse kommer att bestå av tre ledamöter, inklusive ordförande, och kommer ha sitt säte i Östervåla.

Maria Wideroth Styrelseordförande

Född 1967, Styrelseordförande sedan 2017.

Marias främsta engagemang utanför Kakel Max är som advokat, ordförande och delägare i Landahl Advokatbyrå. Maria har varit verksam inom advokatyrket sedan 1998 och är specialiserad inom fastighetsrätt och transaktioner.

ÖVRIGA UPPDRAG:
· Landahl Advokatbyrå AB - Styrelseordförande sedan 2016
· Rönnigehus Fastighets AB - Styrelseledamot sedan 2014
· EFIB Aktiebolag - Styrelseordförande sedan 2005
· Olivix AB - Styrelseledamot sedan 2014
· Advokatfirman Alfa AB - Styrelsesuppleant sedan 2004
· ALM Equity AB - Styrelseordförande sedan 2006
· Advokatfirman Maria Wideroth AB - Styrelseledamot sedan 2013
· EFIB Ulvsunda AB - Styrelseordförande sedan 2010
· Frentab AB - Styrelseordförande sedan 2012
· Etoile consulting i Stockholm AB -Styrelsesuppleant sedan 2012
· Tipton Fastighet VI AB - Styrelseledamot sedan 2015

UTBILDNING
Juris kandidat, fastighetsrätt, Stockholms universitet

Antal aktier: 0

Oberoende i förhållande till bolaget. 
Oberoende i förhållande till större aktieägare.

Joakim Alm Styrelseledamot

Född 1961, Styrelseledamot sedan 2017.

Joakim har en bakgrund inom ekonomi och har tidigare arbetat inom bland annat koncernekonomi, affärsutveckling och entreprenörskap. Joakims främsta engagemang utanför Kakel Max är som grundare och VD i ALM Equity.

ÖVRIGA UPPDRAG:
· ALM Equity AB - Styrelseledamot och VD sedan 2006
· Joakim Alm GPJ AB - Styrelseledamot och VD sedan 2007
· Total Telecom PABX i Stockholm AB - Styrelsesuppleant sedan
2006
· MJW Invest AB - Styrelsesuppleant sedan 2016
· Lidormir AB - Styrelseledamot sedan 2012
· Hemvid Bostad Holding AB - Styrelseordförande sedan 2013
· JFSIW Konsult AB - Styrelsesuppleant sedan 2016
· AP Towers AB - Styrelseledamot sedan 2015

UTBILDNING
Ekonomistudier vid Uppsala Universitet

Antal aktier: 498 297 (via bolag)

Oberoende i förhållande till bolaget.
Ej oberoende i förhållande till större aktieägare.

Keivan Ashhami Styrelseledamot

Född 1955, Styrelseledamot sedan 2017.

Keivan har en bakgrund inom affärsutveckling, infrastruktur och samhällsplanering. Han håller även kurser och seminarier samt utgivit flertalet publikationer inom dessa områden. Keivans främsta engagemang utanför Kakel Max är som Affärsutvecklings direktör på Inspecta samt direktör för Civitas Nova AB.

ÖVRIGA UPPDRAG:
· Civitas Nova AB - Styrelseledamot sedan 1999
· Täby Miljövärme AB - Styrelseordförande sedan 2012
· Alicante Fastighetsutveckling AB - Styrelseledamot sedan 2009
· Tierp Port Syd AB - Styrelseledamot sedan 2011

UTBILDNING

Styrelsearbete, Swedish Institute of Directors
Managementkonsultutbildning, KTH, Executive School
Stadsplanering, KTH, Kungliga Tekniska högskolan
The Art of Building, Kungl. Konsthögskolan
Landskapsarkitektur, Sveriges lantbruksuniversitet
Tillämpad fysik,  Arya Mehr University of Technology

Aktier: 94 226 (via bolag)

Oberoende i förhållande till bolaget.
Ej oberoende i förhållande till större aktieägare.

Anders Bengtsson Styrelseledamot

Född 1963, Styrelseledamot sedan 2019.

MBA från Middlebury Institute of International Studies at Monterey, USA. 20-år som verkställande direktör i små och medelstora företag samt ett flertal år som Management Konsult för bl.a. Semcon AB. Grundare av Dimitra AB. Partner i Bengtssons Tidnings Aktiebolag. Investerar i bolag inom mobil IT, mineraltillgångar och gruvdrift, fastigheter samt förnyelsebar energi. Ledamot i Scandinavian Biogas International AB (publ) bland flera. Nyligen lämnat styrelsen i Diös Fastigheter AB (publ).

Oberoende i förhållande till bolaget.
Ej oberoende i förhållande till större aktieägare.

Revisor

Anders O. Persson Revisor

MAZAR SET Revisionsbyrå AB med Anders O. Persson som huvudansvarig revisor.

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.