Investor relations

Kakel Max är ett företag som agerar inom marknaden för kakel, klinker och natursten samt badrumsmöbler och tillbehör tillsammans med kringliggande sortiment för proffskunder primärt inom våtrumsmarknaden. Bolaget erbjuder ett omfattande produktutbud av hög kvalitet i kombination med hög servicegrad, logistik, distribution och utbildning.

Kakel Max håller årsstämma den 24 maj 2022

Aktieägarna kallas härmed till årsstämma tisdagen den 24 maj 2022. Årsstämman kommer att hållas enbart genom poströstning.

Läs mer på bolagsstämmor

  Nyheter

  Senaste rapporten

  Bolagsbeskrivning

  Kommande händelser

IR-kontakt

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.