Finansiell kalender

februari 28 2020
Bokslutskommuniké 2019
maj 29 2020
Delårsrapport Q1 2020
Årsstämma
augusti 27 2020
Delårsrapport Q2 2020
november 26 2020
Delårsrapport Q3 2020

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.