Ägare

Namn Antal aktier Antal röster Ägarandel Röstandel
Svingbolsta Kapital Förvaltning AB 512 534 512 534 16,87% 16,87%
Alm GPJ Joakim AB1 498 297 498 297 16,40% 16,40%
Klockarbacken Kapitalförvaltning AB2 307 408 307 408 10,12% 10,12%
Jonas Bengtsson Invest AB 233 975 233 975 7,70% 7,70%
AB AlmöLindö 1:75 233 975 233 975 7,70% 7,70%
Dimitra AB 233 975 233 975 7,70% 7,70%
Lars Sundh 183 958 183 958 6,05% 6,05%
Goody Rosen 110 712 110 712 3,64% 3,64%
Seved Invest AB 106 965 106 965 3,52% 3,52%
Civitas Nova AB3 94 226 94 226 3,10% 3,10%
Samtliga tidigare ägare i Empire 243 112 243 112 8,00% 8,00%
Övriga tidigare ägare i Kakel Max Holding 279 681 279 681 9,20% 9,20%
Totalt 3 038 818 3 038 818 100,00% 100,00%

1 Bolag som styrelseledamot Joakim Alm äger aktier i Bolaget genom. Joakim äger 100 procent av Alm GPJ Joakim AB.
2 Bolag som ledande befattningshavare Lars-Arne Larsson äger aktier i Bolaget genom. Lars-Arne äger 100 procent av Klockarbacken Kapitalförvaltning.
3 Bolag som styrelseledamot Keivan Ashhami äger aktier i Bolaget genom. Keivan äger 100 procent av Civitas Nova AB.

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.