Ägare

Namn Antal aktier Antal aktier/röster %
Svingbolsta Kapital Förvaltning AB 512 535 16,9
Alm GPJ Joakim AB1 498 298 16,4
Jonas Bengtsson Invest AB  315 000 10,4
Dimitra AB 310 000 10,2
Klockarbacken Kapitalförvaltning AB2 307 409 10,1
AB Almö Lindö 1:75  233 975 7,7
Seved Invest AB 141 918 5,0
Rosén, John Arnold 108 936 4,0
Civitas Nova AB3 94 227 3,0
Larsson, Lars Olof 40 000 1,0
Övriga tidigare ägare i Kakel Max Holding 476 520 17,0
Totalt 3 038 818  

1 Bolag som styrelseledamot Joakim Alm äger aktier i Bolaget genom. Joakim äger 100 procent av Alm GPJ Joakim AB.
2 Bolag som ledande befattningshavare Lars-Arne Larsson äger aktier i Bolaget genom. Lars-Arne äger 100 procent av Klockarbacken Kapitalförvaltning.
3 Bolag som styrelseledamot Keivan Ashhami äger aktier i Bolaget genom. Keivan äger 100 procent av Civitas Nova AB.

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.