Ägare

Namn Antal aktier Antal aktier/röster %
Svingbolsta Kapital Förvaltning AB 512 535 17
Alm GPJ Joakim AB 498 298 16
Jonas Bengtsson Invest AB  315 000 10
Dimitra AB 310 000 10
Klockarbacken Kapitalförvaltning AB 307 409 10
AB Almö Lindö 1:75  233 975 8
Seved Invest AB 141 918 5
Rosén, John Arnold 108 936 4
Civitas Nova AB 94 227 3
Larsson, Lars Olof 40 000 1
Övriga 476 520 16
Totalt 3 038 818 100

Ägandet kan vara privat och/eller genom bolag.

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.