Ägare

Offentlig förvaltarförteckning från Euroclear Sweden AB per den 2020-12-31.

Namn Antal aktier Antal aktier/röster %
Svingbolsta Kapital Förvaltning AB 512 535 16,9
Joakim Alm GPJ AB 498 298 16,4
Jonas Bengtsson Invest AB  315 000 10,4
Dimitra AB 310 000 10,2
Klockarbacken Kapitalförvaltning AB 307 409 10,1
AB Almö Lindö 1:75  233 975 7,7
Seved Invest AB 151 918 5,0
Rosén, John Arnold 108 936 4,0
Civitas Nova AB 94 227 3,0
Larsson, Lars Olof 40 000 1,0
Övriga 466 520 17,0
Totalt 3 038 818 100,0

Ägandet kan vara privat och/eller genom bolag.

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.