Ledning

Daniel Källberg Verkställande direktör

Född 1973, Verkställande direktör sedan 2017.

Daniel har en bakgrund inom riskkapital- och investeringsbranschen där han arbetat som bland annat förvaltare och på senare år affärsutvecklare. Daniels främsta engagemang utanför Kakel Max är som konsult för Svensk Ledningsrådgivning AB.

ÖVRIGA UPPDRAG:
· Tindra Aktiebolag - Styrelsesuppleant sedan 2000
· Burenstam&Partners Aktiebolag - Styrelseledamot sedan 2014
· TXG Technology AB - Styrelseledamot sedan 2015
· Passarella AB - Styrelsesuppleant sedan 2011
· Made In Sweden Invest AB - Styrelseledamot sedan 2013
· Internet of Humans Hajstorp AB - Styrelsesuppleant sedan 2015
· Svensk ledningsrådgivning AB - Styrelseledamot sedan 2016

UTBILDNING
Mathematics, Economics, and Accounting & Finance, London School of Economics and Political Science
Master of Science in Business Administration, Stockholms universitet

Antal aktier: 4 621

Ej oberoende i förhållande till bolaget.
Oberoende i förhållande till större aktieägare.

Hans Lagerkvist CFO

Född 1959, CFO sedan 2017.

Hans har en bakgrund som ekonom och har under åren 1994-2008 arbetat främst som revisor och redovisningsansvarig. Efter detta har Hans under de senaste åren arbetat som Ekonomichef.

ÖVRIGA UPPDRAG:
Per datumet för Bolagsbeskrivningens avgivande har Hans inga andra pågående uppdrag än sitt uppdrag som CFO i Kakel Max.

UTBILDNING
Arbetsrätt 7,5 hp, Uppsala universitet
Litteraturvetenskap, Universitet i Linköping
Ekonomlinjen, Högskolan i Örebro

Antal aktier: 536 

Ej oberoende i förhållande till bolaget.
Oberoende i förhållande till större aktieägare.

Lars-Arne Larsson Operativ chef

Född 1964, Operativ chef sedan 2017.

Lars-Arne var med och grundade Bolaget år 1987 och har sedan dess arbetat inom Bolaget inom olika positioner och har därmed stark insikt i alla delar av verksamheten i Bolaget.

ÖVRIGA UPPDRAG:
· Klockarbacken Kapital Förvaltning AB - Styrelseledamot sedan
2007
· Scandinavian Tile AB - Styrelseledamot sedan 2011

UTBILDNING
Gymnasieskola

Antal aktier: 307 409 (via bolag)

Ej oberoende i förhållande till bolaget.
Ej oberoende i förhållande till större aktieägare.

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.