Ledning

Ulf Ribbenstedt Verkställande direktör

Ulf arbetar inom byggbranschen sedan -89 med fokus på praktisk försäljningsutveckling men det har även blivit mycket arbete med övergripande strategifrågor. Detta har varit både i entreprenadföretag och inom leverantörsföretag samt i återförsäljarledet inom kakel- o köksfackhandeln. Under 10 år har det varit i rollen som VD i Kiilto AB som ingår i finska Kiiltokoncernen. Under ca 8år har Ulf även varit styrelseledamot i Kakelföreningen, både som kassör och ordförande. Under denna tid har Ulf även varit ledamot av Byggkeramikrådet. VD perioden i Kiilto präglades av hög närvaro i kakelbranschen för att förstå hela kedjan ända till slutkund/användaren.

Övriga uppdrag.
Star Center i Norrtälje AB - Styrelsemedlem 2009 Periti AB - Styrelsesuppleant 2011
Daniti AB - Styrelseledamot 2014 och VD 2017 BRF Skvadronen - Styrelseledamot 2019

Utbildning.
Träteknisk utbildning samt studier inom företagsekonomi.

Antal aktier: 0

Hans Lagerkvist CFO

Född 1959, CFO sedan 2017.

Hans har en bakgrund som ekonom och arbetade främst som revisor och redovisningsansvarig mellan åren 1994-2008. Efter det har Hans de senaste åren varit verksam som CFO för koncernen Kakel Max AB (publ). Han hade ansvaret för att utforma processer inför börsnoteringen 2017 samt för att säkerställa efterlevnad av alla nödvändiga regelverk, inklusive Nasdaq, från både redovisnings- och ekonomiperspektiv. Hans har ansvar för koncernens övergripande ekonomi, finansiering, likviditetsflöden och valutahantering. Vidare ansvarar Hans för alla externa relationer med banker, försäkringsbolag, revisorer och juridiska rådgivare med mera.

ÖVRIGA UPPDRAG:
Per datumet för Bolagsbeskrivningens avgivande har Hans inga andra pågående uppdrag än sitt uppdrag som CFO i Kakel Max.

UTBILDNING
Arbetsrätt 7,5 hp, Uppsala universitet.
Litteraturvetenskap, Universitet i Linköping.
Ekonomlinjen, Högskolan i Örebro.

Antal aktier: 536 

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.