Tidigare bolagsstämmor

Årsstämma tisdagen den 24 maj 2023

Kommuniké från årsstämma

Protokoll från årsstämma

Kallelse till årsstämma 

Fullmaktsformulär

Årsstämma tisdagen den 24 maj 2022

Aktieägarna i Kakel Max AB (publ), org.nr 556586-2264, kallades till årsstämma tisdag 24 maj 2022. 

Kommuniké från årsstämma

Kallelse till årsstämma

Fullmaktsformulär

Formulär för poströstning

Årsstämma fredagen den 28 maj 2021

Protokoll fört vid årsstämma

Kommuniké från årsstämma

Kallelse till årsstämma 

Formulär för poströstning

Fullmaktsformulär

Incitamentsprogram

Fullständiga villkor för teckningsoptioner 2021/2026

Ändring av bolagsordning

Bolagsordning

Årsstämma fredagen den 29 maj 2020

Kommuniké från årsstämma

Föreslagen bolagsordning

Presentation av föreslagen ledamot

Formulär för poströstning

Fullmakt Ombud CFO inkl Bilaga

Fullmakt Ordinarie 

Kallelse till årsstämma

Valberedningens förslag

Årsstämma måndagen den 27 maj 2019

Kommuniké från årsstämma

Protokoll från årsstämma inklusive bilagor

Kallelse till årsstämma

Förslag från valberedning till årsstämman

Årsstämma onsdagen den 30 maj 2018

Kommuniké från årsstämma

Protokoll från årsstämma

Kallelse till årsstämma

Fullmakt

Underlag tillsättning av valberedning

Förslag från valberedning

Årsredovisning 2017

Förslag incitamentsprogram

Villkor teckningsoptioner

Årsstämma torsdagen den 15 juni 2017

Kommuniké från årsstämma

Kallelse till årsstämma

Fullmakt

Föreslagen bolagsordning

Årsredovisning 2016 Empire AB

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.