Styrelse och revisor

Kakel Max styrelse består av fyra ledamöter, inklusive ordförande, och har sitt säte i Östervåla.

Maria Wideroth Styrelseordförande

Född 1967, Styrelseordförande sedan 2017.

Marias främsta engagemang utanför Kakel Max är som advokat, ordförande och delägare i Landahl Advokatbyrå. Maria har varit verksam inom advokatyrket sedan 1998 och är specialiserad inom fastighetsrätt och transaktioner.

ÖVRIGA UPPDRAG:
· Landahl Advokatbyrå AB - Styrelseordförande sedan 2016
· Rönnigehus Fastighets AB - Styrelseledamot sedan 2014
· EFIB Aktiebolag - Styrelseordförande sedan 2005
· Olivix AB - Styrelseledamot sedan 2014
· Advokatfirman Alfa AB - Styrelsesuppleant sedan 2004
· ALM Equity AB - Styrelseordförande sedan 2006
· Advokatfirman Maria Wideroth AB - Styrelseledamot sedan 2013
· EFIB Ulvsunda AB - Styrelseordförande sedan 2010
· Frentab AB - Styrelseordförande sedan 2012
· Etoile consulting i Stockholm AB -Styrelsesuppleant sedan 2012
· Tipton Fastighet VI AB - Styrelseledamot sedan 2015

UTBILDNING
Juris kandidat, fastighetsrätt, Stockholms universitet

Antal aktier: 11 240 (via bolag)

Oberoende i förhållande till bolaget. 
Oberoende i förhållande till större aktieägare.

Joakim Alm Styrelseledamot

Född 1961, Styrelseledamot sedan 2017.

Joakim har en bakgrund inom ekonomi och har tidigare arbetat inom bland annat koncernekonomi, affärsutveckling och entreprenörskap. Joakims främsta engagemang utanför Kakel Max är som grundare och VD i ALM Equity.

ÖVRIGA UPPDRAG:
· ALM Equity AB - Styrelseledamot och VD sedan 2006
· Joakim Alm GPJ AB - Styrelseledamot och VD sedan 2007
· Total Telecom PABX i Stockholm AB - Styrelsesuppleant sedan
2006
· MJW Invest AB - Styrelsesuppleant sedan 2016
· Lidormir AB - Styrelseledamot sedan 2012
· Hemvid Bostad Holding AB - Styrelseordförande sedan 2013
· JFSIW Konsult AB - Styrelsesuppleant sedan 2016
· AP Towers AB - Styrelseledamot sedan 2015

UTBILDNING
Ekonomistudier vid Uppsala Universitet

Antal aktier: 498 298 (via bolag)

Oberoende i förhållande till bolaget.
Ej oberoende i förhållande till större aktieägare.

Anders Bengtsson Styrelseledamot

Född 1963, Styrelseledamot sedan 2019.

MBA från Middlebury Institute of International Studies at Monterey, USA. 20-år som verkställande direktör i små och medelstora företag samt ett flertal år som Management Konsult för bl.a. Semcon AB. Grundare av Dimitra AB. Partner i Bengtssons Tidnings Aktiebolag. Investerar i bolag inom mobil IT, mineraltillgångar och gruvdrift, fastigheter samt förnyelsebar energi. Ledamot i Scandinavian Biogas International AB (publ) bland flera. Nyligen lämnat styrelsen i Diös Fastigheter AB (publ).

Antal aktier: 310 000 (via bolag)

Oberoende i förhållande till bolaget.
Ej oberoende i förhållande till större aktieägare.

Ulf Ribbenstedt Styrelseledamot

Född 1961, Styrelseledamot sedan 2020.

Ulf arbetar inom byggbranschen sedan -89 med fokus på praktisk försäljningsutveckling men det har även blivit mycket arbete med övergripande strategifrågor. Detta har varit både i entreprenadföretag och inom leverantörsföretag samt i återförsäljarledet inom kakel- o köksfackhandeln. Under 10 år har det varit i rollen som VD i Kiilto AB som ingår i finska Kiiltokoncernen. Under ca 8år har Ulf även varit styrelseledamot i Kakelföreningen, både som kassör och ordförande. Under denna tid har Ulf även varit ledamot av Byggkeramikrådet. VD perioden i Kiilto präglades av hög närvaro i kakelbranschen för att förstå hela kedjan ända till slutkund/användaren.

Övriga uppdrag.
Star Center i Norrtälje AB - Styrelsemedlem 2009 Periti AB - Styrelsesuppleant 2011
Daniti AB - Styrelseledamot 2014 och VD 2017 BRF Skvadronen - Styrelseledamot 2019

Utbildning.
Träteknisk utbildning samt studier inom företagsekonomi.

Antal aktier: 0

Oberoende i förhållande till bolaget. 
Oberoende i förhållande till större aktieägare.

Robert Jansson Styrelseledamot

Ej oberoende i förhållande till bolaget. 
Ej oberoende i förhållande till större aktieägare.

Revisor

Anders O. Persson Revisor

MAZAR SET Revisionsbyrå AB med Anders O. Persson som huvudansvarig revisor.

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.