Aktien

Kakel Max har aktier utgivna i ett aktieslag och äger således lika rätt till bolagets tillgångar och vinst, har samma röstvärde och samma företrädesrätt vid nyteckning av aktier av samma slag.

Aktierna har emitterats enligt svensk lag och är denominerade i svenska kronor. Aktierna är registrerade i elektronisk form och kontoförs av Euroclear.

Handel i aktien

Bolagets aktie handlas vid marknadsplatsen Nasdaq First North Growth Market.

Handelsinformation

Kortnamn: KAKEL
ISIN-kod: SE0009921075.

Viktig information om Nasdaq First North Growth Market

Nasdaq First North Growth Market är en registrerad SME- marknadsplats för tillväxtbolag, i enlighet med Direktivet om marknader för finansiella instrument (EU2014/65) som implementerats i den nationella lagstiftningen i Danmark, Finland och Sverige. Marknadsplatsen utgör en del av Nasdaq gruppen. Emittenter på Nasdaq First North Growth Market är inte underkastade den reglering som gäller för Emittenter vars aktier är listade på en reglerad marknad, som definierad i EU lagstiftning (samt implementerad i nationell lagstiftning). Istället är de underkastade mindre omfattande regler och förordningar som är anpassade för mindre tillväxtbolag. Risken att investera i en Emittent på Nasdaq First North Growth Market kan därför vara högre än att investera i en Emittent listad på en reglerad marknad. Alla Emittenter med aktier listade för handel på Nasdaq First North Growth Market har en Certified Adviser som övervakar att reglerna efterlevs. Nasdaq godkänner Emittenters ansökan om upptagande till handel.

Certified Adviser

Erik Penser Bank AB
Tel: 08-463 80 00
certifiedadviser@penser.se

Likviditetsgarant

Mangold Fondkommission AB
Tel: 08-503 015 50

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.