Bolagsstämmor

Årsstämma onsdagen den 22 maj 2024

Aktieägarna i Kakel Max AB (publ), kallades till årsstämma onsdagen den 22 maj 2024. Årsstämman hölls kl. 15.00 hos Landahl Advokatbyrå AB, Rådmansgatan 40, 4 tr. i Stockholm.

Kommuniké från årsstämma

Kallelse till årsstämma

Fullmaktsformulär

Valberedningens förslag och motiverat yttrande

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.