Finansiell kalender

februari 24 2023
Bokslutskommuniké 2022
maj 24 2023
Årsstämma 2023
Delårsrapport Q1 2023 (kl 15:00)
augusti 29 2023
Delårsrapport Q2 2023
november 28 2023
Delårsrapport Q3 2023

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.