Finansiell kalender

augusti 29 2023
Delårsrapport Q2 2023
maj 24 2023
Delårsrapport Q1 2023
Årsstämma 2023
februari 24 2023
Bokslutskommuniké 2022
november 30 2022
Delårsrapport Q3 2022
augusti 30 2022
Delårsrapport Q2 2022
maj 25 2022
Delårsrapport Q1 2022
maj 24 2022
Årsstämma
februari 25 2022
Bokslutskommuniké 2021

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.