Nyheter

Kakel Max AB (publ) - Första handelsdag på Nasdaq First North

Handeln i aktierna i Kakel Max AB (publ) ("Kakel Max" eller "Bolaget") inleds idag på Nasdaq First North. Aktien kommer handlas under kortnamnet "KAKEL B" med ISIN SE0009889710.

Bolagets 30-åriga historia går nu in i en ny fas i samband med notering på Nasdaq First North. Bolaget har sitt ursprung från Östervåla, norr om Uppsala, och har därifrån etablerat butiker i Uppsala, Gävle, Sollentuna och Årsta. Vår expansion kommer nu att fortsätta geografiskt och digitalt samt till en bredare kundgrupp.

Noteringen har föregåtts av en ägarspridning till ca 17 kronor per aktie och genom denna ägarspridning har bolaget nu en mycket stark ägarkrets, med tydlig branscherfarenhet och med ett långsiktigt fokus. Detta borgar för att Kakel Max nu kan initiera en tydlig tillväxtstrategi.

"Det är med glädje som Kakel Max nu i och med det omvända förvärvet av Empire tar steget mot att bli ett listat bolag. Det är vår ambition att såväl befintliga aktieägare i Kakel Max som tillkommande aktieägare ska se fördelaktigt på detta nya steg i Bolagets utveckling. Jag är stolt över att få leda verksamheten in i en ny fas. Jag vill samtidigt tacka alla medarbetare för ett mycket bra jobb under det gångna året"
- Daniel Källberg, VD Kakel Max

Bolaget kommer därefter, enligt tidigare kommunicerat, stämpla om Bolagets B-aktier till ordinära stamaktier. Dessa aktier kommer därefter handlas under kortnamnet KAKEL med ISIN-kod SE0009921075. Avstämningsdag för omstämplingen är satt till den 17 maj 2017.

Stockholm
12 maj 2017

För ytterligare information, kontakta:
Daniel Källberg, VD Kakel Max AB (publ)
daniel.kallberg@kakelmax.se
+46 (0)70 9561480

Om Kakel Max AB (publ)
Kakel Max är ett holdingbolag för verksamheter, tankar och idéer som berör kakel, klinker och natursten. Bolaget har sitt ursprung från Östervåla, norr om Uppsala, där verksamheten grundades 1987 av Lars-Arne Larsson och Robert Jansson. Deras kunnande om produkter och plattsättning tillsammans med ett intresse för företagande lade grunden för verksamheten. Därefter har butiker öppnat i Uppsala, Gävle, Sollentuna och Årsta. Under 2016 omsatte Kakel Max cirka 101,8 miljoner kronor med ett rörelseresultat om cirka 7,5 miljoner kronor. För mer information om Kakel Max se www.kakelmax.com. Kakel Max är listat på Nasdaq First North. Mangold Fondkommission AB, telefon 08-5030 15 50, är Bolagets Certified Adviser.

Filer för nedladdning

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.