Nyheter

Kakel Max - Förtydligande avseende dagens pressmeddelande gällande garantiåtagande gentemot Nordea i Finland
Med referens till dagens pressmeddelande med titeln "Kakel Max - Garantiåtagande gentemot Nordea i Finland", publicerat klocka 12:50, vill bolaget förtydliga följande:


I samband med framtagandet av ekonomisk rapportering som ligger till grund för andra kvartalet har detta garantiåtagande blivit bekant. Garantiåtagandet är en del av en kreditfacilitet till ett av Empire Sweden AB:s intressebolag, Oy Semac Ab. Enligt avtal mellan Kakel Max Holding AB och Empire Sweden AB skall garantin lösas eller övertas av Empire Sweden AB. I det fall så inte sker och om Oy Semac Ab inte kan honorera sitt kreditåtagande gentemot Nordea i Finland kan denna garanti utmynna i en reglering om högst 328 000 EUR till Nordea i Finland för Kakel Max.

Nuvarande kreditfacilitet sträcker sig fram till oktober 2019 och garantin omfattar räntor och amorteringar under perioden. Kakel Max har de ekonomiska förutsättningarna för att klara av denna reglering gentemot Nordea i Finland utifall att Empire Sweden AB inte fullgör sina förpliktelser enligt avtalet gällande det omvända förvärvet av Kakel Max Holding AB.

Stockholm 24 augusti 2017

Denna information är sådan information som Kakel Max AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning ("MAR"). Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 24 augusti 2017 kl. 19:35

För ytterligare information, kontakta:
Daniel Källberg, VD Kakel Max AB (publ)
daniel.kallberg@kakelmax.se
+46 (0)70 9561480

Om Kakel Max AB (publ)
Kakel Max är ett bolag för verksamheter, tankar och idéer som berör kakel, klinker och natursten. Bolaget har sitt ursprung från Östervåla, norr om Uppsala, där verksamheten grundades 1987 av Lars- Arne Larsson och Robert Jansson. Deras kunnande om produkter och plattsättning tillsammans med ett intresse för företagande lade grunden för verksamheten. Därefter har butiker öppnat i Uppsala, Gävle, Sollentuna och Årsta. Under 2016 omsatte Kakel Max cirka 101,8 miljoner kronor med ett rörelseresultat om cirka 7,5 miljoner kronor. För mer information om Kakel Max se www.kakelmax.com. Kakel Max är listat på Nasdaq First North. Mangold Fondkommission AB, telefon 08-5030 15 50, är Bolagets Certified Adviser.
Filer för nedladdning

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.