Nyheter

Kakel Max förvärvar JMW Grossen
  • Kakel Max AB (publ) ("Kakel Max") har, via det helägda dotterbolaget Kakel & Design i Sverige AB, ingått avtal med MW Bolaget AB om förvärv av samtliga aktier i JMW Grossen AB ("Grossen"). Tillträde, som är förenat med vissa villkor, planeras ske den 29 november 2017.
  • Köpeskillingen uppgår till 12 miljoner kronor. Därutöver nns möjlighet till tilläggsköpeskilling. 
  • För räkenskapsåret 2016 omsatte Grossen ca 43 miljoner kronor med ett rörelseresultat om ca 3,5 miljoner kronor. Motsvarande siffror för årets första nio månader är ca 41 miljoner kronor respektive ca 4.5 miljoner kronor.

Motiv till förvärvet
Grossen är ett lönsamt företag som bidrar med en ökning av Kakel Max omsättning och rörelseresultat inom kakel, klinker, tätskikt, avjämning mm. Förvärvet kompletterar mycket väl Kakel Max satsning inom större projekt och stärker vår position i Stockholm och Mälardalen.

"Det här är en naturlig del av vår tillväxtsstrategi som kommunicerades i samband med vår börsnotering" kommenterar Daniel Källberg, VD för Kakel Max "Förvärvet av JMW Grossen stärker vårt erbjudande till bygg- och fastighetsbolag i hela Mälardalen"

Kort om Grossen
Bolaget startade sin verksamhet 2007 som återförsäljare av ytskikt och golvavjämning till bygg- och fastighetsbolag och andra professionella motparter. Bolaget har under åren utökat sortimentet och erbjudandet till marknaden. Räkenskapsåret 2016 omsatte Grossen cirka 43 miljoner kronor och genererade ett EBIT- resultat om cirka 3,5 miljoner kronor.

Köpeskilling & finansiering
Den initiala köpeskillingen uppgår till 12 MSEK, vilken finansieras dels via upptagandet av ytterligare krediter från ett etablerat kreditinstitut, dels via egen kassa. Två tilläggsköpeskillingar kan komma att erläggas förutsatt att utsatta mål uppnås. Köpeskillingen struktureras enligt följande:

  • 12 MSEK erläggs kontant på tillträdesdagen.
  • Tilläggsköpeskilling 1: En rörlig tilläggsköpeskilling som är en funktion av verksamhetens EBT för perioden 2019-01-01 - 2019-12-31. Värdet av Tilläggsköpeskilling 1 estimeras till 5-7 MSEK.
  • Tilläggsköpeskilling 2: En fast tilläggsköpeskilling som är en funktion av kundaktiviteter, försäljningsvärdet och bruttovinsten därav. Värdet av Tilläggsköpeskilling 2 är 3 MSEK.

Tillträdet är planerat till den 29 november 2017.

Stockholm 21 november 2017

För ytterligare information, kontakta:
Daniel Källberg, VD Kakel Max AB (publ)
daniel.kallberg@kakelmax.se
+46 (0)70 9561480

Viktig information
Denna information är sådan information som Kakel Max AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning ("MAR"). Informationen lämnades för offentliggörande den 21 november 2017 kl. 08:00

Om Kakel Max AB (publ)
Kakel Max är ett bolag för verksamheter, tankar och idéer som berör kakel, klinker och natursten. Bolaget har sitt ursprung från Östervåla, norr om Uppsala, där verksamheten grundades 1987 av Lars- Arne Larsson och Robert Jansson. Deras kunnande om produkter och plattsättning tillsammans med ett intresse för företagande lade grunden för verksamheten. Därefter har butiker öppnat i Uppsala, Gävle, Sollentuna och Årsta. Under 2016 omsatte Kakel Max cirka 101,8 miljoner kronor med ett rörelseresultat om cirka 7,5 miljoner kronor. För mer information om Kakel Max se www.kakelmax.com. Kakel Max är listat på Nasdaq First North. Mangold Fondkommission AB, telefon 08-5030 15 50, är Bolagets Certied Adviser.

Filer för nedladdning

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.