Nyheter

Kakel Max publicerar årsredovisning för 2018

Kakel Max AB (publ) publicerar i dag sin årsredovisning för räkenskapsåret 2018 på bolagets hemsida www.kakelmax.se.

Under länken http://investor.kakelmax.se/bolagsstyrning/bolagsstaemmor/ återfinns handlingar som berör årsstämman 27 maj 2019.

För ytterligare information, kontakta:

Daniel Källberg, VD Kakel Max AB (publ)
daniel@kakelmax.se
+46 (0)70 9561480

Om Kakel Max AB (publ)

Kakel Max är ett bolag för verksamheter, tankar och idéer som berör kakel, klinker och natursten. Bolaget har sitt ursprung från Östervåla, norr om Uppsala, där verksamheten grundades 1987 av Lars- Arne Larsson och Robert Jansson. Deras kunnande om produkter och plattsättning tillsammans med ett intresse för företagande lade grunden för verksamheten. Därefter har butiker öppnat i Uppsala, Gävle, Sollentuna och Årsta. Under 2018 omsatte Kakel Max cirka 152 miljoner kronor. För mer information om Kakel Max se www.kakelmax.se. Kakel Max är listat på Nasdaq First North. Mangold Fondkommission AB, 08-5030 15 50 / ca@mangold.se, är Bolagets Certified Advisor.

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.